Kategori Penerima Yang Layak Bantuan Sara Hidup RM300 Sebulan- Semak Sekarang

Kategori penerima layak mendapat bantuan sara hidup RM300 sebulan. Bajet 2023, Madani Malaysia berasaskan enam perkara: Kemampanan, Kesejahteraan, Kreativiti, Hormat Menghormati, Keyakinan dan Kesopanan.

Justeru, pembangunan tema MADANI untuk Bajet 2023 akan memastikan langkah yang lebih mampan dan komprehensif berpaksikan keadilan sosial di samping menggerakkan usaha reformasi pentadbiran dan tadbir urus yang baik.

Mohon Juga :

Bantuan Sara Hidup

Menyediakan bantuan bulanan kepada pemilik kapal nelayan individu dan pekerja warganegara yang bekerja di atas kapal berlesen.

Join Group Whataspp

Kadar Bantuan

Kadar bantuan sehingga RM 300.00 sebulan untuk kategori penerima yang layak.

Skim bantuan ini adalah sebahagian daripada usaha kerajaan membantu nelayan meringankan tekanan kewangan yang mereka hadapi berikutan kenaikan kos sara hidup.

Syarat Kelayakan

Nelayan yang layak dipertimbangkan untuk pembayaran ESHN terdiri daripada tiga (3) kategori berikut:

Pemilik Kapal/ vesel perikanan di Zon A & Pemilik Kapal transformasi di Zon A yang berstatus syarikat

 • Miliki MyKad (biru)
 • Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun pada tarikh permohonan
 • Mempunyai lesen/kad nelayan yang sah
 • Memiliki lesen vesel/kapal perikanan yang sah yang dikeluarkan oleh Kementerian Perikanan Malaysia atau lesen kapal penangkap ikan yang sah yang dikeluarkan oleh Jabatan Maritim Sabah atau Jabatan Pelabuhan dan Terminal Negeri Sabah dan lesen peralatan menangkap ikan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perikanan Sabah
 • Status Subsidi Petroleum Aktif

Pekerja (kakitangan) di atas kapal yang dibenarkan memasuki Zon A, B, C dan C2 bertaraf warganegara Malaysia

 • Miliki MyKad (biru)
 • Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun pada tarikh permohonan
 • Mempunyai lesen nelayan yang sah
 • Pendaftaran sebagai pekerja kapal (orang) oleh pemilik kapal dan syarikat individu

Had bilangan pemilik kapal dan pekerja yang layak untuk ESHN:

 • Setiap pemilik vesel nelayan berdaftar individu hanya boleh mendapatkan ESHN daripada satu lesen vesel nelayan atau lesen peralatan
 • Bilangan pekerja kapal yang layak untuk ESHN adalah terhad kepada tidak lebih daripada bilangan pekerja yang dinyatakan dalam lesen kapal.
 • Jika lebih sedikit pekerja yang bekerja di atas kapal daripada yang dinyatakan dalam permit, bayaran ESHN akan dikira berdasarkan bilangan pekerja yang sebenarnya bekerja

Cara Permohonan Bantuan Elaun Sara Hidup

Permohonan baru untuk elaun sara hidup nelayan ini adalah seperti berikut :

Permohonan boleh dibuat dengan mengemukakan dokumen berikut melalui e-Pengisytiharan LKIM (Klik Sini) modul Elaun Sara Hidup Nelayan di Pejabat Persatuan Nelayan Wilayah (PNK) :

 • Kad pengenalan untuk tujuan pengesahan
 • borang permohonan yang lengkap
 • Salinan MyKad untuk pemilik dan pekerja
 • Salinan lesen kapal penangkap ikan yang sah dan lesen peralatan menangkap ikan (jika berkenaan) yang masih sah
 • Daftar anggota kapal (kru) yang disahkan oleh pemilik kapal
 • Salinan kad nelayan yang masih sah untuk pemilik dan pekerja (pekerja)
 • Salinan akaun simpanan (Agrobank/BSN/CIMB/Maybank)
 • Gambar saiz pasport pemohon (terkini)
 • Dokumen sokongan lain (jika berkenaan)

Pemilik bersama dan pekerja mesti hadir untuk mendaftarkan pekerja mereka seperti yang tertulis pada lesen kapal yang berdaftar dengan Jabatan Perikanan Malaysia atau Jabatan Maritim Sabah atau Lembaga Pelabuhan dan Terminal Negeri Sabah, atau Jabatan Perikanan Sabah.

Pemilik kapal dan pekerja dikehendaki menggunakan kad pengenalan dan cap jari untuk mengesahkan identiti mereka semasa proses permohonan modul FIP sistem e-pengisytiharan LKIM.

eshn

Kemas Kini Elaun Sara Hidup

Jangan lupa untuk kemaskini sekali STR fasa 3 anda yang akan diterima bulan Julai ini.

 • Pemilik dan pekerja mesti hadir semasa proses pembaharuan
 • Pemilik kapal dan pekerja dikehendaki mengesahkan identiti mereka dengan kad pengenalan dan cap jari semasa proses kemas kini modul FIP sistem e-pengisytiharan LKIM.
 • Pembaharuan ESHN mesti dilakukan 3 bulan sebelum tamat tempoh permohonan

Maklumat lanjut

Untuk maklumat lanjut lihat laman web rasmi Elaun Nelayan (ESHN).

Jom Bantu Share Artikel Ini
×