SAPS

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menciptakan satu sistem semakan yang  telah mewujudkan satu sistem semakan yang dikenali sebagai Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah.Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) diwujudkan bagi mengumpul, menyimpan serta menganalisis data peperiksaan dalam di setiap sekolah dalam Malaysia.SAPS NKRA merupakan sistem yang dibangunkan secara atas talian yang boleh dicapai oleh semua pihak termasuklah KPM, JPN, PPD dan Sekolah. Analisis melalui sistem ini merupakan selaras berdasarkan skala gred kebangsaan.Data yang disimpan melalui SAPS boleh digunapakai oleh semua pihak terutama PPD, JPN dan KPM untuk membuat sebarang analisis.Dengan adanya laman web SAPS ini, ianya akan memudahkan ibu bapa serta penjaga untuk menyemak keputusan peperiksaan anak mereka secara atas talian.Sistem Semakan SAPS akan memaparkan slip keputusan peperiksaan anak, markah peperiksaan serta kedudukan anak  dalam kelas pelajar.Kewujudan SAPS NKRA ini sekaligus memudahkan ibubapa dalam memantau prestasi akademik anak masing-masing dan membuat penambahbaikan apa yang patut ke arah kejayaan cemerlang anak mereka.Dibawah ini adalah maklumat mengenai semakan SAPS slip peperiksaan sekolah bagi panduan ibu bapa penjaga dan pelajar semasa menyemak keputusan ujian/peperiksaan secara atas talian (online)LOG MASUK SAPS NKRA GURUGuru mempunyai tanggungjawab yang besar bagi memastikan keputusan peperiksaan dapat diketahui dengan cepat oleh ibu bapa penjaga serta pelajar.Guru akan mengakses laman web SAPS dan memasukan markah peperiksaan yang diperoleh oleh pelajar, dimana sekaligus membolehkan maklumat lengkap markah, peratus lulus serta kedudukan didalam kelas dapat diketahui.Maklumat yang diperoleh akan dianalisis dan dinilai supaya para guru dapat membuat rancangan pembelajaran berdasarkan prestasi pelajar.KEPUTUSAN PEPERIKSAAN YANG BOLEH DISEMAK MELALUI SAPSJenis peperiksaan yang boleh disemak dalam SAPS NKRA adalah seperti berikut:-Ujian 1 Peperiksaan Pertengahan Tahun Ujian 2 Peperiksaan Akhir Tahun Peperiksaan Percubaan (Trial Exams) untuk UPSR, PT3 dan SPMBagi mengetahui keputusan penuh peperiksaan awam seperti semakan UPSR, PT3 dan SPM, pelajar perlu hadir sendiri ke sekolah dan tidak boleh dilakukan secara atas talian.Dibawah ini adalah langkah – langkah untuk menyemak keputusan peperiksaan SAPS Ibu Bapa secara atas talian (online)Sila Layari Laman Web SAPS NKRA untuk membuat Semakan Ibubapa untuk ke menu utama Semakan IbuBapa, ATAU Key In Markah Pelajar untuk GuruLANGKAH – LANGKAH MEMBUAT SEMAKAN SAPS IBU BAPA SECARA ATAS TALIANLANGKAH 1 : CARIAN MURIDSILA MASUKKAN NOSIJIL LAHIR / KAD PENGENALAN PELAJAR (TANPA “-” atau “SPACE”) dan tekan butang cariLANGKAH 2 : PILIH NEGERILANGKAH 3 : PILIH DAERAH PPDLANGKAH 4 : PILIH SEKOLAHTekan butang SemakBerikut adalah paparan sistem semakan SAPS Ibu Bapa :-Selanjutnya anda akan dibawa ke halaman berikutnya :-Pilih TahunKeputusan peperiksaan yang ingin disemak. Contoh :-Ujian 1Peperiksaan Pertengahan TahunSelanjutnya di Menu : ANALISIS MARKAH, klik samadaPapar Slip Keputusan ATAU Papar Markah Peperiksaan*Slip keputusan memaparkan Nama pelajar, No kad pengenalan, nama kelas dan Jantina. Keputusan peperiksana pula akan memparkan senarai mata pelajaran beserta markah dan gred yang diperolehi oleh pelajar.Ringkasan slip mengandungi bilangan mata pelajaran, kedudukan dalam kelas, kedudukan dalam darjah dan darjah, kehadiran, jumlah markah, peratus, gred purata pelajar, pencapaian gred kesuluruhan dan keputusan.Maklumat lain yang dipaparkan adalah nama guru kelas dan ulasan guru.ANALISA KEPUTUSAN UJIAN DAN PEPERIKSAANMarkah keseluruhan peperiksaan seseorang pelajar akan dijadikan penanda aras dalam mengira peratus pencapaian, menentukan samada murid LULUS atau GAGAL.Berdasarkan kepada slip keputusan peperiksaan, para ibubapa/ penjaga dapat mengetahui kedudukan anak mereka dalam kelas dan kedudukan dalam darjah.Analis markah peperiksaan seperti di bawah ini memaparkan keputusan 4 jenis peperiksaan/ ujian utama bagi tahun tersebut.TARIKH KEMASUKAN MARKAH PEPERIKSAAN SAPS 2019Dibawah ini dikongsikan tarikh penting bagi kemasukan markah peperiksaan dalaman SAPS bagi sekolah rendah dan menengah di Malaysia pada tahun 2019.Kemasukan Markah Peperiksaan SAPS 2019 ini akan memaparkan jenis peperiksaan, tarikh mula dan akhir pengisian markah. Pengisian markah untuk Peperiksaan Dalaman Sekolah Tahun 2019 hanya bagi murid Tahun 4 sehingga Tahun 6 dan Tingkatan 1 sehingga Tingkatan 5.Pengisian markah Peperiksaan Pertengahan Tahun (PPT) akan dibuka pada 17 Mei 2019 hingga 16 Jun 2019. Ianya tertakluk kepada sebarang pindaanTakwim pengisian markah peperiksaan dalam sistem SAPS bagi tahun 2019 adalah seperti berikut :-Takwim kemasukan markah peperiksaan dalaman tahun 2018.Untuk makluman, tarikh yang sama akan digunapakai untuk tahun 1 hingga 5 dan tingkatan 1, 2 dan 4 untuk kegunaan sekolah masing-masing.GRED PEMARKAHAN PEPERIKSAANBerikut adalah gred markah peperiksaan Sekolah untuk Sekolah Rendah (SR), Sekolah Menengah Rendah (SMR) Dan Sekolah Menengah Atas (SMA).JULAT MARKAH/ GRED SAPSJULAT MARKAH GREDCATATANGRED SEKOLAH RENDAH80 – 100 A CEMERLANG 65 – 79 B BAIK 50 – 64 C MEMUASKAN 40 – 49 D MENCAPAI TAHAP MINIMUM 0 – 39 E BELUM MENCAPAI TAHAP MINIMUM TH TH TIDAK HADIRGRED MENENGAH RENDAH85 – 100 A CEMERLANG 70 – 84 B KEPUJIAN 60 – 69 C BAIK 50 – 59 D MEMUASKAN 40 – 49 E MENCAPAI TAHAP MINIMUM 00 – 39 F BELUM MENCAPAI TAHAP MINIMUM TH THTIDAK HADIRGRED MENENGAH ATAS90 – 100 A+ CEMERLANG TERTINGGI 80 – 89 A CEMERLANG TINGGI 70 – 79 A- CEMERLANG 65 – 69 B+ KEPUJIAN TERTINGGI 60 – 64 B KEPUJIAN TINGGI 55 – 59 C+ KEPUJIAN ATAS 50 – 54 C KEPUJIAN 45 – 49 D LULUS ATAS 40 – 44 E LULUS 00 – 39 G GAGAL TH TH TIDAK HADIRSOALAN LAZIM MENGENAI SEMAKAN SAPS NKRABagi memudahkan pengguna SAPS NKRA bagi mengambil tindakan bagi mengatasi masalah yang dihadapi semasa menggunakan sistem SAPS, dibawah ini merupakan Antara soalan – soalan lazim buat panduan semua pengguna.Penggunaan Singkatan PerkataanRingkasan :-SAPS Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah GK Guru Kelas KP Kad Pengenalan APDM Aplikasi Pangkalan Data Murid JPN Jabatan Pelajaran Negeri SUP Setiausaha Peperiksaan GMP Guru MatapelajaranDiantara ringkasan perkara yang menjadi persoalan dalam SAPS adalah :-i) LOGIN SAPS NKRA Setiausaha Peperiksaan Tidak Dapat Login ID Guru Matapelajaran / Guru Kelas Tidak Dapat Login ID/ Lupa Kata Laluan Mengubah ID dan Password ii) PENDAFTARAN SUP/ GK/ GMP Level Setiausaha Peperiksaan Hilang Pertukaran Level Guru Matapelajaran/ Guru Kelas Daftar Guru Matapelajaran Yang Baruiii) PENGURUSAN GURUPertukaran Admin Guru Matapelajaran Tersalah Pilih Kod Subjek Pertukaran Guru Ke Sekolah Baru Ambil Alih Subjek Guru Lain Nama Sama Pada Lembaran Markah Di Dua Kelas berbeza Sekolah Tidak Wujud Dalam SAPS iv) SEMAKAN IBUBAPA Nombor Kad Pengenalan Pelajar Tidak Dapat Mengakses SAPS Ejaan Nama Pelajar Salah v) PENGISIAN MARKAH PERCUBAAN UPSR/ PMR Pengesahan Markah Tidak Dapat Dilakukan Subjek-Subjek Yang Diambilkira Dalam Pengiraan GPS PMR Pengisian Markah Untuk Peperiksaan Percubaan Mengubah Bilangan Murid Subjek Yang DiajarDibawah ini merupakan soalan lazim yang kerap ditanya oleh pengguna SAPS NKRA1) Ejaan Nama Pelajar SalahBagaimana cara untuk betulkan ejaan nama anak saya yang salah pada paparan keputusan peperiksaan pada Semakan Ibubapa?a) Ibu bapa perlu menghubungi guru kelas (GK) anak mereka bagi memaklumkan hal berkenaan. Selepas itu, GK perlu mengemaskini nama pelajar tersebut di dalam APDM dan GK perlu memaklumkan kepada SUP sekolah supaya mengImport semula nama pelajar yang telah dikemaskini ke dalam SAPS b) Adakah saya sebagai SUP sekolah perlu menghubungi pihak HELPDESK SAPS untuk memaklumkan hal ini?SUP dikehendaki memproses semula untuk mendapatkan ejaan nama pelajar terkini pada slip peperiksaan namun SUP tidak perlu menghubungi HELPDESK SAPS kerana kesalahan ejaan nama pelajar tidak menjejaskan markah peperiksaan sebelum ini2) Nombor KP Pelajar Tidak Dapat Akses SAPSa) Saya ibubapa kepada salah seorang pelajar dan ingin melihat keputusan anak saya melalui sistem SAPS tetapi bila saya masukkan nombor KP dan nombor sijil kelahiran, akses tidak Berjaya? Apa patut saya buat?Ibu bapa tersebut perlu menghubungi GK anak mereka untuk memaklumkan mengenai masalah tersebut. GK perlu menyemak nombor KP dengan dokumen sokongan (KP/sijil lahir). Jika benar ianya salah, GK perlu mengemaskini pelajar berkenaan di APDM dan melaporkan masalah ini kepada SUP sekolah. SUP perlu mengemaskini nombor KP pelajar tersebut di SAPS Ibu Bapab) Adakah saya dikehendaki memaklumkan penukaran nombor KP pelajar kepada HELPDESK SAPS?Ya, SUP perlu menghubungi HELPDESK SAPS bagi memaklumkan penukaran nombor KP pelajar tesebut dengan memberitahu nombor KP yang salah dan nombor KP terkini dan membolehkan pengemaskinian nombor KP dilakukan. Jika tidak dimaklumkan, markah peperiksaan pelajar sebelum ini tidak akan dipaparkan pada Semakan Ibubapa dan slip keputusan3) Dua Nama Sama Pada Lembaran Markah di dua kelas berbezaa) Saya mendapati ada satu nama pelajar berada pada dua kelas berbeza pada lembaran markah. Apakah tindakan yang perlu saya buat?Keadaan ini kemungkinan berlaku disebabkan sebelum ini murid terlibat dari kelas lain dan berpindah ke kelas baru. SUPakan log masuk ID mana-mana GMP murid terlibat dan klik butang ‘Simpan’ untuk markah yang telah diisi. Kemudian SUP akan sahkan dan proses balik untuk pengemaskinian lembaran markah yang betul dan nama pelajar tersebut akan dipaparkan pada kelas yang betul sahaja.b) Saya dah berbuat demikian, tetapi masalah tersebut masih wujud?SUP boleh menghubungi HELPDESK SAPS untuk membuat laporan mengenai masalah tersebutMAKLUMAT LANJUT SAPS IBUBAPAUntuk Soalan Lazim (FAQ) yang selengkapnya, anda boleh muat turun atau Download FAQ dalam PDF di Panduan Am SAPS.Untuk bantuan, sila rujuk kepada grafik di bawah ini.

SAPS Ibu Bapa

Semakan Saps Ibu Bapa 2019 adalah satu sistem mudah untuk semak keputusan peperiksaan anak secara atas talian. Anda boleh membuat semakan disini secara mudah dan pantas. Pada masa kini, ibu...

Read more

SAPS NKRA

SAPS NKRA Sistem Untuk Semak Keputusan Peperiksaan Anak Anda. Mesti ramai dah tahu mengenai SAPS NKRA kan? Untuk makluman, pada masa sekarang ibu bapa atau penjaga kepada murid sekolah rendah...

Read more

SAPS KPM

Untuk makluman ibu bapa / penjaga diluar sana, semakan slip peperiksaan pelajar kini boleh dibuat secara atastalian (online) melalui portal SAPS Ibu Bapa 2019 atau dikenali sebagai Sistem Analisis Peperiksaan...

Read more

SAPS Guru

Pada masa kini, hampir ke semua guru mahupun penjaga sudah mengetahui mengenai Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS NKRA). Untuk makluman, SAPS adalah singkatan bagi Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah manakala NKRA...

Read more

SAPS IbuBapa 2020

SAPS Ibu Bapa | Digital Mukmin akan kongsikan mengenai SAPS Ibu Bapa secara ringkas kepada anda SAPS adalah singkat bagi Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah. Dimana sistem ini disediakan oleh Kementerian...

Read more

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.