SPLG – Login SPLKM (KPM)

SPLG – Login SPLKM (KPM) | Anda seorang guru? ingin mengetahui mengenai SPLG? Digital Mukmin akan kongsikan kepada anda mengenai sistem SPLG

Kita selalu mendengar mengenai guru yang menghadapi pelbagai beban tugas yang terlalu banyak walaupun bukan pada waktu kerja.

Sebagai contoh guru terpaksa menghadapi masalah data yang bertindih apabila data tersebut dilakukan secara manual. Guru terpaksa menganbil masa untuk mengaturnya semula dan menghantar ke Bahagian Pendidikan Guru (BPG) di Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan juga Pejabat Pelajaran Daerah (PPD).

Oleh itu, sistem SPLG telah diwujudkan oleh KPM bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para guru serta mengikuti perkembangan teknologi maklumat pada masa kini.

Apabila wujudnya sistem eSPLG ini, ia sangat membantu para guru unruk menyimpan serta mengemaskini rekod latihan guru secara atas talian (online) serta boleh disemak terus oleh Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan juga Pejabat Pelajaran Daerah (PPD).

Sistem ini terbahagi kepada dua iaitu e-SPLG SULDP dan SPLG (modul individu)

PERKARA PENTING MENGENAI SISTEM SPLG

1) Anda boleh terus logmasuk SPLG online melalui pautan ini https://splkpm.moe.gov.my/i_splg/

2) Melalui sistem yang baru ini ia boleh menampung pengguna sejumlah 480,000 guru bersama-sama dengan kakitangan 10,019 sekolah dan juga kakitangan di 141 PPD serta kakitangan 16 Jabatan Pendidikan negeri JPN, 27 Institut Pendidikan Guru, 1 English Language Teaching Centre ELTC, 15 kolej Matrikulasi dan bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia KPM

3) sistem ini akan membantu menyimpan segala maklumat dan informasi berkenaan program kursus dan latihan sepanjang guru berkhidmat

4) Melalui sistem ESPLG, para guru memperoleh banyak kebaikan dan juga faedah kerana ia lebih berkesan dan efektif, masalah birokrasi dapat dikurangkan, segala info yang diperlukan dapat diperoleh dengan mudah dan pantas oleh semua pihak yang berkepentingan walau di mana sahaja samada di laptop, telefon pintar (smartphone) ataupun di tablet.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.